• Địa chỉ: Tổ 4- Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên
  • Tên tài liệu
  • Download
  • Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm TDOffice (Hồ sơ công việc)
    Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ công
    Tài liệu phần mềm Thông tin báo cáo